pjautinis

pjautinis
pjautìnis,adj. (2), pjautinỹs, -ė̃ (3a) 1. 406, TTŽ peiliu pjautas: Pjautinių žaizdų linijos tiesios P.Aviž. 2. lygiai apipjaustytas: Pjautinis paviršius 307. 3. pjūklu išilgai pjautas: Pjautiniaĩ lotai buvo toroms Vn. Ylakių šventoriuo[je] buvo keturioleka pjautinių̃ rąstų koplyčelių Šts. Spygliuočių veislių pjautinių rąstų storis laibgalyje gali būti 14 cm ir daugiau . 4. padarytas iš išilgai perpjautų karčių: Gegnės vartojamos apskritos ir pjautinės . Tinkamai aptašyti grebėstai yra daug pigesni už pjautinius . 5. pjautuvu pjautas: Pjautiniùs [rugius] visus nublokšdavom Dglš. Pėdai pjautìniai gražesni už rinktinius J.dalgiu pjautas, ne rautas: Būna pjautìniai grikiai Pls. Šie linai y[ra] pjautiniaĩ – buvo žolėti, i nupjovėm KlvrŽ. 6. tinkamas pjauti: Grikiai pjautìniai – geri, blogesnius raute rauna Vlk. Čia geri grikiai: visi pjautìniai Vlk. 7. pjautinas: Dar praeis nedėlia, tai jau bus patys pjautìniai rugiai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pjautinis — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Incisus ryšiai: platesnis terminas – pagrindiniai terminai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • pjautinis — pjauti̇̀nis, pjauti̇̀nė bdv. Pjauti̇̀nė žaizdà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Incisus — pjautinis statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Incisus ryšiai: platesnis terminas – pagrindiniai terminai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”